onsdag 27 augusti 2008

Lunch

Idag åt jag fläskhare på "Sunkhaket".
De har satt upp en storbilds-TV, eller den kanske har vart där ett tag men nu var den på, och visade tennis.
Ingen av de andra fyra matgästerna tittade heller.

fredag 22 augusti 2008

Visumproblematiken, Henrics protest

Fint och välformulerat mail till konsulatet i Shanghai angående deras vägran att ge visum till Sun Yuan:

Hej Maria,

Jag är mycket besviken på handläggningen av detta ärende och jag tycker det är uppenbart att det handlagts felaktigt. Genom ditt agerande har du helt i onödan i ett viktigt avseende förstört förutsättningarna för ett stort och annars mycket lyckat kulturellt och sportsligt evenemang i Sverige (vi ville ha med Kina, men utan Sun Yuan blev toppstriden i huvudturneringen en relativt tråkig uppgörelse mellan fyra koreaner). Det här har säkert också saboterat förutsättningarna för oss för fortsatt utbyte med weiqi-lärare i Shanghai.

Fram till 19 augusti har du undanhållit den mest relevanta formuleringen i instruktionerna:
"Visering för deltagande i idrottsevenemang, vetenskapligt och kulturellt utbyte beviljas normalt."
För att neka visering borde du alltså peka på något som inte skulle vara normalt i vårt fall.

Vid vår första telefonkontakt påstod du, vid sidan om dina personliga funderingar om vad du tyckte var angeläget och mindre angeläget, att frågan om arbete var något som skulle kunna ändra beslutet. Du läste själv upp en text där det stod att Sun Yuan skulle återvända för att arbeta vid universitetet i Shanghai, men du hade av någon anledning valt att tolka det som att han inte arbetade utan studerade. Jag vidarebefordrade detta, varför Sun Yuan sedan återkom till konsulatet, med nya dokument om anställningsförhållanden och tillsammans med en person som skulle intyga sakförhållandena, men du ville inte träffa dem. Vid en senare telefonkontakt sa du till mig att "man måste se med misstänksamma ögon" på när en sökande lämnar in kompletterande uppgifter, trots att de kompletterande uppgifterna var sådana som du själv sagt skulle vara vad som behövdes för att kunna bevilja visum.

Man väntar sig inte att bli så ohjälpsamt och arrogant bemött av en svensk myndighet. Du har överhuvud taget inte visat något som helst intresse av sanningen, hur det faktiskt ligger till med Sun Yuans arbete eller något annat relevant i sammanhanget. Du har envist ifrågasatt de uppgifter vi har lämnat, till exempel om Sun Yuans proffsstatus. Vi som kontaktat dig har varit:

Tomas Boman, ordförande i Svenska Goförbundet
Henric Bergsåker, sekreterare i Svenska Goförbundet
Martin Stiassny, vicepresident i Europeiska Goförbundet och styrelseledamot i Internationella Goförbundet
Michael Yao, tidigare ordförande i Svenska Goförbundet

Det är rätt svårt att tänka sig något trovärdigt själ för att misstänka att vi skulle vilja missleda konsulatet om t.ex. Sun Yuans proffsstatus. När jag dessutom erbjöd mig att skaffa kontaktuppgifter åt dig för att du skulle kunna verifiera det du ifrågasatte så ville du inte ha den hjälpen utan viftade bort det med att ni "inte har resurser för att utreda" någonting. Det är ganska oförskämt och förolämpande att få höra något sådant, eftersom jag och många andra har arbetat ideellt i flera år med evenemanget i fråga, medan du är avlönad med skattemedel för att ta till vara Sveriges intressen i världen och istället i praktiken motarbetar dem.

Du och andra på konsulaten pratar om risken för att det beviljas visum till någon som sedan försvinner och arbetar illegalt i Schengenland. Det är okunnigt och befängt att tillämpa ett sådant resonemang på Sun Yuan: han försörjer sig på att undervisa i weiqi (och tillhör dessutom en mycket liten elit i Kina och världen, med status som go-proffs). Det finns ingen marknad i denna bransch i Europa. Denna misstanke är alltså helt orimlig.

>Jag kan tyvärr inte kommentera de ansökningar som skedde 2004 då jag inte har underlaget.

Jag frågade inte om enskilda ansökningar, jag frågade om praxis har ändrats. Av texten du skickat tycks det som om praxis inte har ändrats, jag drar därav slutsatsen att ärenden idag bör handläggas på samma sätt som 2004. Det är bra för oss att veta.

>Vidare vet jag också att ambassaden i Peking avslog en person som också, enligt uppgift, skulle delta i denna turnering.

Det är fel, den personen var inte inbjuden för att delta i tävlingen utan föreslagen av Chinese Weiqi Association som medföljande person (tolk?). När jag pratade med handläggaren Homayoon Mossavian om detta sa han att hon pratade dålig engelska och jag förklarade att det inte var särskilt viktigt för oss om hon kom med eller inte (låt vara att jag tycker det också var ett onödigt beslut och lite pinsamt för oss i förhållande till Chinese Weiqi Association). Så var det ju inte alls med Sun Yuan, vi har flera gånger förklarat för dig att det var angeläget för oss att få hit honom.

Skadan för oss är redan skedd, och irreparabel vad jag kan se. Men ni på konsulatet borde åtminstone ta tillfället i akt att lära er något.
Det är förfärligt om det råder något slags kultur hos er som går ut på att avslå visumansökningar närhelst ni tycker att det är möjligt, plus blind skräck för att bevilja ett visum för mycket. Det måste få några synliga konsekvenser också när det fattas felaktiga negativa beslut. Det är också stötande om beslut fattas utifrån en enskild handläggares personliga okunnighet eller personliga preferenser om vad som är "angeläget". Myndighetsutövning ska vara förutsebar. Jag kommer alltså att höra av mig igen i detta ärende när jag samlat ihop alla data ordentligt, vad som behövs tycker jag är att generalkonsulatet medger att detta ärende har hanterats felaktigt och ber om ursäkt. I andra hand att någon överordnad myndighet granskar om det skedda är myndighetsmissbruk.

Henric
[Detaljer raderade]

P.S. Jag råder dig att använda något stavningshjälpmedel. Sällskap stavas med två l i början. Glömma stavas med två m. Som anställd på svenska generalkonsulatet borde du också veta att ordet 'generalkonsulat' inte ska särskrivas på svenska, tycker jag.

torsdag 21 augusti 2008

Fängslande grejer...

Vill bara tipsa om Tinet Elmgrens senaste fotoreportage, eller vad man ska kalla det.
Massa andra coola bilder på sidan också.

onsdag 20 augusti 2008

Visumproblematiken del 2

Mail från kosulatet ang. vårt ifrågasättande av hanteringen av visumansökningen:

Här nedan är viseringspraxis för Kina faställda av Migrationsverket. Som du ser står det att visering beviljas normalt. Vad som ska vägas in i det här ärendet är också att det intyg han lämnade in tillsammans med ansökan. Det intyget klargjorde inte om han var en student eller anställd på universitet. När han sedan inkom med ett nytt intyg försökte vi ringa, många gånger, till hans universitet och få detta bekräftat. Eftersom intyget inte var signerat av någon kunde vi inte få tag i någon som kände till detta intyg, den främsta anledningen till detta var att det var semestertider och ingen ansvarig var där. Han lämnade aldrig in någon mer ansökan. Jag kan tyvärr inte kommentera de ansökningar som skedde 2004 då jag inte har underlaget. Vidare vet jag också att ambassaden i Peking avslog en person som också, enligt uppgift, skulle delta i denna turnering. Vad som inte får glömas bort är att det är den sökanden som, vid ansökningstillfället, ska lämna in relevant och tillräcklig information om besöket i Sverige. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning. Hoppas detta kan klargöra varför han inte beviljades visering.

Hälsningar Maria Bodsunder


Visumenheten
Norrköping : Migrationsverket, Region mitt, 2001-08-13 [med tillägg 2002-05-08]


Viseringspraxis. Kina

Migrationsverkets styrelse har den 10 augusti 2001 beslutat att följande viseringspraxis skall gälla för medborgare i Kina.

Visering beviljas för föräldrar och barn. Även syskon kan i vissa fall beviljas visering. Den sociala statusen får då avgörande betydelse. Man bör vara observant på att man i Kina även kallar kusiner och vänner för sykon. Viss kontroll bör därför göras när det gäller syskonbesök.

När det gäller mera avlägsna släktingar och vänbesök beviljas visering om syftet med besöket anses som angeläget, eller om de annars gjort troligt att de reser ut från Sverige efter besöket här, t.ex. haft visering tidigare.

När det gäller visering för affärsbesök bör alltid kontroll med företaget i Sverige göras även om inbjudan finns eftersom det förekommer falska inbjudningar. Vid tveksamheter om företaget skall registreringsbevis kunna visas upp.

Visering för deltagande i idrottsevenemang, vetenskapligt och kulturellt utbyte beviljas normalt.

Migrationsverkets styrelse har den 3 maj 2002 gjort ett tillägg till rådande viseringspraxis för kinesiska medborgare.

Tillägget avser att visering för turistbesök kan beviljas om det sker i samarbete med välrenommerade och av ambassaden och övriga närvarande Schengenstater godkända researrangörer.


Och Michaels kommentar:
Vadska man s?ga? P? det f?rsta intyget st?r det redan att han ?r anst?lld.
N?r han l?mnade in andra intyget, v?grade de ens tr?ffa honom och kanske be
om uppgift till den person de t?nkte ringa. Visst finns personer ?ven under
semestertiden som kan bekr?fta hans anst?llning, men gjorde konsulatet det
de kunde?? Du och de andra ringde direkt till konsulatet efter inl?mning av
det andra intyget, det var s? l?tt som skicka ett email till oss om Maria
ville prata med n?gon p? skolan.

/michael

söndag 17 augusti 2008

Pressen om EGC

Viss uppmärksammhet fick EGC i pressen...

Falukuriren:
http://arkiv.daltid.se/2008/08/20080811/FK-20080811-FK-17.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080731/FK-20080731-FK-17.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080730/FK-20080730-FK-36.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080728/FK-20080728-FK-15.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080726/FK-20080726-FK-12.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080722/FK-20080722-FK-14.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080721/FK-20080721-FK-14.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080716/FK-20080716-FK-12.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/07/20080712/FK-20080712-FK-14.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/03/20080320/FK-20080320-FK-14.pdf
http://arkiv.daltid.se/2008/02/20080221/FK-20080221-FK-16.pdf

Dalademokraten:
http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Leksand/Vi-lyckades-sprida-go/
http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Leksand/Leksand-blir-japanskt-/
http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Leksand/Go-slar-deltagarrekord/
http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Leksand/Jag-gillar-att-komma--pa-olika-taktiker/

svt-gävledala:
http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33557&a=1206704&lid=senasteNytt_1101142&lpos=rubrik_1206704
http://www0.c00928.cdn.qbrick.com/00928/kluster/20080801/F-2008-0731-GOKONGRESS.flv

radio86:
http://www.radio86.se/allt-om-kina/kultur-noje/8813/weiqi-stenar-pa-ett-brade
http://www.radio86.se/system/files/2008-07-26_feature_01_net.mp3
http://www.radio86.se/allt-om-kina/kultur-noje/8701/go-entusiaster-fran-hela-varlden-samlas-i-leksand-i-sommar
http://www.radio86.se/system/files/2008-07-12_feature_01_net.mp3

torsdag 14 augusti 2008

Visumproblem inför EGC (sent, jag vet)

Nedan ett brev vi fick med anledning av att en visumansökan för ett av de kinesiska proffsen nekades.

Ärende: Re: Visum för Sun Yuan

Enligt praxis faställd av Migrationsverket
vad gäller kinesiska unga, ogifta utan arbete ( t ex studenter) som
inte ska besöka nära släkting, ska det finnas en anglägenhetsgrad i besöket.
Med anglägenhetsgrad menas då inte att delta i en turnering för sälskapsspe.
Vidare är det ett plus om dom tidigare rest, och med det menas i Schengenområdet.
Tyvärr kan jag inte gå in mer i detta enskilda ärende men hoppas att du
fått svar på dina frågor ändå.


Med vänlig hälsning

Maria Bodsunder

Svenska General Konsulatet i Shanghai


Eftersom han arbetar som lärare (vilket vi påpekat för dem) känns argumenten aningen konstiga, jag antar att de bara är illvilliga och/eller inkompetenta.
Vi påpekade också att EGC knappast kan kallas "en turnering för sälskapsspe" (även om man stavar korrekt), det vore lite som att kalla en hockeymatch för en lek eller nåt...

EGC is over

I didn't have time to/feel like writing until now, sorry about that.

I finished off the main tournament with a really close game that I won by resignation after I cut off and killed a group in the endgame.
That makes 4 wins and 5 losses, which sort of confirms my rank, I guess. I didn't feel like I was weaker than more than maybe one of my opponents, but in a tournament it's not enough to be stronger to win...

I worked quite a lot in the Pub the last part of the congress and discovered a cool thing: if you time it right it's possible to get free food! Just walk up to the girls who's making hamburgers and stuff when they are about to close and voila. :-)

They both were playing Go a bit, btw, and at least one of them has continued. I look forward to seeing some Leksand players at tournaments in the future!

Back to work is not that bad, not that much to do atm, but I'm still really, really tired.

måndag 4 augusti 2008

EGC part three

Let's see, I guess last post was on Thursday, so...

I lost the fifth round, which sucks.
I really need to learn to focus and consentrate a tiny bit. It doesn't feel all bad, though, since I am sure that I'm stronger than all my opponents so far. It seems that if I can only relax, concentrate, and focus, and read a little bit before making my moves I could easilly play as 2 kyu.

My old Go friends Pelle Evensson and Niklas Norrthon came and played in the weekend tournament, which was nice, haven't seen them in for some years now.
I decided to play the weekend tournament as well but did quite poorly, one win out of four (I skipped third round because I had to work).

Yesterday (or today, 01:00 - 07:00) I had the night shift, so I skipped playing today and slept til 13:00 or so. The last thing I had to do on the shift was drive a couple of Japanese players to the railway station. One of them gave me a present - a washing towel, that I don't really know if I'll ever use. I'd prefered a fan or something, but I guess I shouldn't complain.

We'll see if I blog again before the congress is over; even today, when I don't have any scheduled duties, there isn't all that easy to find the time for it.